Thanh ren

Còn hàng

Thanh ren thông thường sẽ đi cùng hóa chất cấy thép tạo thành Bu lông hóa chất. Thanh ren có nhiều kích thước, nhiều loại chất liệu: 

- thép mạ kẽm thông thường

- INOX , Nautilus- chống ăn mòn cao

- HCR - chống ăn mòn cao vượt trội