Thanh ren

Thanh ren thông thường sẽ đi cùng hóa chất cấy thép tạo thành Bu lông hóa chất. Thanh ren có nhiều kích thước, nhiều loại chất liệu: 

- thép mạ kẽm thông thường

- INOX , Nautilus- chống ăn mòn cao

- HCR - chống ăn mòn cao vượt trội