Bu-Lông Nở Thép

FM-753

Bu lông nở thép

FM-753 crack

Nở sắt cường độ cao 9.8

ATS-evo

Bu lông nở sắt cường độ cao