Tất cả sản phẩm

X1

Nở nhựa chuyên cho gạch lỗ, bê tông khí, ancotec

X1-L

Nở nhựa chuyên cho gạch lỗ, bê tông khí, acotec

X5

Nở nhựa chuyên dụng

X3

Nở nhựa chuyên dụng

TU

Nở nhựa thông dụng

TUVT

Nở nhựa thông dụng kèm vít

TSS

Nở đóng

FM-753

Bu lông nở thép

FM-753 crack

Nở sắt cường độ cao 9.8

ATS-evo

Bu lông nở sắt cường độ cao

KEM E

Hóa chất cấy thép

FRP

Hóa chất cấy thép dạng ống thủy tinh