Súng bơm hóa chất

Còn hàng

Là phụ kiện đi kèm Hóa chất KEM E 934. 

Là súng sử dụng bơm hóa chất cấy thép. Có tác dụng trộn 2 thành phần trong hóa chất cấy thép theo tỷ lệ chuẩn 1:3