Thế nào là chứng chỉ chống rung động C1, C2

Seismic được hiểu đúng nghĩa tiếng Việt là địa chấn, chứng chỉ Seismic chính là chứng chỉ trong việc rung động địa chấn. Sản phẩm có chứng chỉ này thể hiện là sản phẩm đó có thể chịu được các rung động địa chấn do động đất hoặc rung động do xung nhịp chuyển động. C1, C2 chỉ mức độ đứt gãy tạo độ nứt là bao nhiêu, C1: độ rộng vết nứt 0,5mm, C2: 0,8mm